Integra group - infrastrukturna rješenja

ITIL savjetovanje/Upravljanje uslugama


Information Technology Infrastructure Library (ITIL) je skup smjernica razvijen od strane UK Office of Government Commerce (OGC) koji je usvojen kao globalni, integrirani, procesno orijentiran okvir najboljih praksi za upravljanje IT uslugama.
Cilj upravljanja uslugama sukladno preporukama ITILa je efikasno upravljati svim uslugama koje IT isporučuje svojim korisnicima, neovisno da li su outsource-ane ili ne. IT usluge postaju sve važnijim djelom svih poduzeća pa i njegova efikasnost može biti od presudne važnosti za rezultat poduzeća.
ITIL savjetovanje ima svrhu pripreme korisnika za implementaciju ITIL procesa za upravljanje uslugama. U sklopu ITIL savjetovanja certificirani stručnjaci predlažu procedure i procese potrebne za implementaciju i integraciju sa korisnikovim poslovnim procesima. Cilj je postići djelotvorno i učinkovito odvijanje i upravljanje IT uslugama korištenjem standardiziranih alata i integriranjem procesa usluge.
Utvrđivanje zrelosti organizacije u primjeni IT procesa je temeljni dio savjetovanja. Nakon utvrđivanja zrelosti razrađuje se i predlaže optimalan projektni pristup primjeni ITIL baziranih procesa s ciljem integracije s poslovnim procesima.
Naglasak ITIL savjetovanja je na integraciji IT procesa sa svim drugim poslovnim procesima.
 
Poslovne koristi:
  • Efikasno odvijanje i upravljanje IT uslugama