Integra group - infrastrukturna rješenja

Analiza zrelosti i prijedlog poboljšanja


Cilj analize zrelosti je detektirati probleme i nedostatke u IT sustavu, svakom problemu pridružiti prioritet, a zatim i optimalno rješenje što je temelj efikasnog upravljanja.
Prikupljanje informacija radi se intervjuiranjem korisnika, pregledom sustava i dokumentacije te automatiziranim alatima za prikljupljanje podataka.
Prikupljanjem i analizom podataka definiramo stupanj optimiziranosti IT infrastrukture te utvrđujemo moguća poboljšanja.
 
Usluga analize zrelosti sastoji od tri karakteristične faze:
  • Određivanje početnih pozicija IT infrastrukure u IO modelu,
  • Planiranje željenog nivoa zrelosti IT infrastrukture potrebnog za pokretanje poslovnih prilika,
  • Definiranje potrebnih projekata kojima će se premostiti početni i željeni nivo zrelosti.

Poslovne koristi:

  • Plansko i efikasno upravljanje i razvoj IT infrastrukture