Integra group - infrastrukturna rješenja

Mail sustav


Elektronička pošta i kolaboracijska platforma postali su kritični faktor uspješnosti  svake organizacije.  Većina organizacija koristi e-mail kao primarni način komunikacije s korisnicima, partnerima i dobavljačima.
 
Microsoft Exchange server je jedan od najpopularnijih  servisa za elektroničku poštu i suradnju u svijetu. Pogodan je za korištenje u svim IT sustavima koji se oslanjaju na Microsoft Windows infrastrukturu. Microsoft Outlook kao jedna od najpopularnijih aplikacija za e-mail, jedino u radu sa Exchange sustavom može iskoristiti sve svoje mogućnosti.
 
Neki od razloga zašto koristiti Microsoft Exchange su:
 • Čuvanje elektroničke pošte na jednome centralnome mjestu 
 • Dijeljenje kalendara, grupno ugovaranje sastanaka - slanje zahtjeva za sastankom, praćenje i mijenjanje termina
 • Dijeljenje zadataka među korisnicima
 • Sigurno spajanje Outlook klijenta lokalno i preko Interneta
 • AntiSpam rješenje u samom mail sustavu
 • Pristup mailu na razne načine: Web i mobilni pretraživači, Outlook, pametni telefoni, tableti  itd
 • Korištenje „Javnih mapa“ za kolaboraciju.
Najnovija verzija, Exchange 2013, dodatno osigurava:
 • Poboljšano  arhiviranje korisničkih sandučića
 • Bolju podršku za mobilne klijente
 • Funkcionalnosti Outlook Web Accessa usporedive s Outlookom
 • Pojednostavljenu administraciju i delegaciju administracije
 • Mogućnost napredne integracije s ostalim Microsoft Office servisima (SharePoint, Lync, ...)
 • Rad i sa sporijim i jeftinijim diskovima
 • Postizanje visokodostupnosti baza bez korištenja SAN sustava (DAG)

FortiMail je rješenje za elektroničku poštu kompanije Fortinet. Dokazano siguran i stabilan mail sustav, koji je zbog svoje fleksibilnosti i funkcionalnosti namijenjen organizacijama svih veličina, bez obzira na postojeću infrastrukturu. S tri moguća načina rada uređaj osigurava fleksibilnost i zahtijeva minimalnu izmjenu infrastrukture.

 1. U transparent modu Fortimail daje sve zaštitne funkcije, ali ne zahtjeva izmjenu infrastrukture jer radi u „nevidljivom modu“. Uređaju je potrebna samo IP adresa za management.
 2. U gateway modu uređaj se smješta između Interneta i lokalne mreže. Sva mail komunikacija izvana prolazi kroz njega, a nakon AV i Antispam skeniranja, mailovi se prosljeđuju na mail server.
 3. U server modu Fortmail radi kao mail server i sandučići se mogu nalaziti na njemu ili na vanjskim uređajima. Postoji mogućnost integracije sa direktorijskim servisima a dostupni  su i POP3, IMAP i Webmail.
Neke od karakteristika FortiMaila su:
 • Mogućnost pohrane mailova, karantene i arhive na lokalne diskove i na NFS, iSCSI vanjske uređaje
 • Napredno filtriranje dolazne i odlazne elektroničke pošte
  • Eksternog SPAM-a i internih SPAM botova
  • Malware/Phishing
  • DOS/DDOS napada
  • Čuvanje reputacije
  • Zaštita od krađe popisa primatelja (directory harvesting)
  • Izvještaji
 • Različite Antispam/Antivirus postavke za različite primatelje
Poslovne koristi:
 • Efikasnija organizacija rada
 • Prednost vlastitog sustava za kolaboraciju u odnosu na korištenje usluga u oblaku je u fleksibilnosti prilagodbe sustava poslovnim potrebama

 

Proizvođači i proizvodi
Microsoft Exchange
Fortinet FortiMail
Reference
Agroproteinka d.d.
Allianz Zagreb d.d.
B.net Hrvatska d.o.o.
Calucem d.o.o.
Cesting d.o.o.
Državna geodetska uprava
Europlakat d.o.o.
Gradnja d.o.o
Hrvatski ured za osiguranje
Imex banka d.d.
Izvor osiguranje d.d.
L'Oreal Adria d.o.o.
Merkur osiguranje d.d.
Ministarstvo financija Porezna uprava
Prodis d.o.o.
Werkos d.o.o.
....