Integra group - infrastrukturna rješenja

Help & Servis desk rješenja


Današnje poslovanje se sve više oslanja na usluge koje isporučuje IT sustav pa je i količina zahtjeva krajnjih korisnika upućenih IT odjelu sve veća. Sustavi su sve kompleksniji, a upravljanje njima sve zahtjevnije. Servis desk i Help desk alati omogućavaju kvalitetno upravljanje IT uslugama, procesima i imovinom.
 
Help desk rješenja služe u provedbi Incident Management procesa:
 • svi zahtjevi korisnika kanaliziraju se i evidentiraju na centralnom mjestu,
 • omogućeno je automatsko dodjeljivanje incidenata osobama ili grupama,
 • možemo pratiti rješavanje incidenata kroz statuse i faze životnog ciklusa zahtjeva,
 • omogućeno je kreiranje obavijesti i eskalacija po zahtjevima,
 • dostupna je baza znanja za samopomoć,
 • postoje razni predefinirani i prilagođeni izvještaji o efikasnosti isporuke usluge i zadovoljstvu korisnika.
Servis desk rješenja, osim Incident Managementa, omogućavaju provođenje i integriranje i drugih procesa:
 • Problem Management - proces identifikacije uzroka ponavljajućih incidenata
 • Change Management - proces praćenja/upravljanja promjenama
 • Asset and Confuguration Management - proces upravljanja imovinom i konfiguracijama opreme, uključujući i njihove veze
 • SLM (Service Level Management) – praćenje razine isporučene usluge

Poslovne prednosti Help desk i Servis desk rješenja:

 • Podizanje radnog učinka IT odjela
 • Kvalitetnija isporuka IT usluge
 • Bolji timski rad
 • Efikasnija komunikacija sa krajnjim korisnicima
 • Smanjenje troškova povezanih sa upravljanjem i isporukom IT usluga
 • Bolje upravljanje i kontrola IT opreme
 
Proizvođači i proizvodi
BMC Software Track-It!
BMC Footprints
Reference
Hrvatski državni arhiv