Integra group - infrastrukturna rješenja

Preseljenje IT opreme


Psiholozi smatraju preseljenje jednim od najstresnijih događaja u životu. Stres preseljenja ne odnosi se samo na promjenu stambenog prostora. Promjena lokacije poslovanja sve je češća, a preseljenje IT opreme nije isto što i selidba stolova i ormara.
 
Uprava očekuje da djelatnici na staroj lokaciji rade u petak kao i obično a da u ponedjeljak ujutro na novoj lokaciji sve bezprijekorno funkcionira. Kupci i partneri očekuju da mogu pristupiti web servisima bez prestanka, 24x7. Ako istovremeno mijenjate i dobavljača telekomunikacijskih usluga, preseljenje se dodatno komplicira.
IT sustavi su sve kompleksniji i uz redovne poslove ne ostaje dovoljno internih resursa za pripremu i provedbu preseljenja IT sustava, a svaki sat nedostupnosti IT sustava direktno se reflektira na financijski rezultat poslovanja poduzeća.
 
Usluga preseljenja IT opreme uključuje:
  • Pripremu plana preseljenja,
  • Savjete za pripremu nove lokacije,
  • Pripremu opreme za preseljenje,
  • Deinstalaciju i transport opreme,
  • Instalaciju na novoj lokaciji,
  • Funkcionalno testiranje sustava.

Poslovne prednosti:

  • Minimiziranje rizika preseljenja,
  • Skraćeno vrijeme prekida poslovanja zbog preseljenja,

 

Reference
Abbott Laboratories d.o.o.
Allianz Zagreb d.d.
Državna geodetska uprava
Generali osiguranje d.d.
Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Merkur osiguranje d.d.
Philip Morris Zagreb d.o.o.
Prodis d.o.o.
Servier Pharma d.o.o
Unilever Hrvatska d.o.o.
....