Integra group - infrastrukturna rješenja

IT podrška po pozivu


Ako povremeno trebate IT podršku poput otklanjanja kvara, podešavanje funkcionalnosti ili obavljanja preventivne radnje na strojnoj ili programskoj opremi, naša usluga IT Podrška po pozivu je pravi odgovor za ispunjenje takvih zahtjeva.
 
Imamo više od 30 certificiranih stručnjaka različitih specijalnosti smještenih u našim centrima IT podrške Zagreb, Rijeka, Osijek i Split, koji će Vaše zadatke izvršiti dolaskom na lokaciju ili udaljenim pristupom.
 
Svoje zahtjeve za uslugom IT Podrška po pozivu molimo da nam uputite na jedan od sljedećih načina:
  • E mailom na ServisDesk@integragroup.hr
  • Direktnim unosom u Servis Desk aplikaciju (nakon otvaranja korisničkog računa)
  • Telefonom na Servis desk broj 01/3040-080

Poslovne koristi

  • Specijalistička podrška onda kada je trebate
  • Više slobodnog vremena za fokusiranje na zadovoljenje poslovnih potreba Vaše organizacije
  • Manje trajno zaposlenih stručnjaka različitih specijalnosti
  • Niži operativni troškovi i veću efikasnost IT odjela
Reference
Abbott Laboratories d.o.o.
Abbvie d.o.o.
Allianz Zagreb d.d.
Alpe Adria Projekt d.o.o.
Arhitektonski fakultet - Zavod za urbanizam i prostorno planiranje
AZ servisni centar d.o.o.
Calucem d.o.o
Cesting d.o.o.
Državna geodetska uprava
Egis Road Operation Croatia d.o.o.
Europlakat d.o.o
Financijska agencija d.d.
Geodetski zavod Rijeka d.d.
Globalna hrana d.o.o.
Grohe AG - predstavništvo u Republici Hrvatskoj
Hrvatske šume
Hrvatski ured za osiguranje
Izvor osiguranje d.d.
Karlovačka pivovara d.d.
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.
L'Oreal Adria d.o.o.
Merch Sharpe & Dohme d.o.o.
Merkur osiguranje d.d.
Milenij hoteli d.o.o.
Novocommerce d.o.o.
Plodine d.d.
Ministarstvo financija Porezna uprava
Presenta nova d.o.o.
Prodis d.o.o.
RTL Hrvatska d.o.o.
Saponia d.d.
Sberbank d.d.
Servier Pharma d.o.o.
Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet
Swietelsky d.o.o.
Tržnice Rijeka d.d.
Unilever d.o.o.
Weishaupt - Zagreb plamenici i sustavi grijanja d.o.o.
Werkos d.d.
Zavod za urbanizam i izgradnju d.d.
Zračna luka Rijeka d.o.o.
...