Integra group - infrastrukturna rješenja

Storage


Sustavi za pohranu podataka
U vrijeme kada se količina podataka drastično povećava iz dana u dan, odgovor na pitanje efikasnog korištenja i skalabilnost diskovnog prostora postaje sve važnije, kako za velika tako i za mala poduzeća.
Sustavi za pohranu podataka osiguravaju adekvatan prostor za centraliziranu pohranu podataka, no osim toga osiguravaju i efikasno iskorištavanje i brzo dodjeljivanje diskovnog prostora te jednostavniju izradu sigurnosnih kopija podataka.
Kao temelj moderne ICT infrastrukture, storage rješenja predstavljaju osnovni preduvjet za ostvarivanje sustava visoke dostupnosti pohranjenih podataka (klasteri) i kontinuiranog poslovanja (replikacija) te za rješenja oporavka od katastrofe (backup podataka).
Gotovo je nemoguće zamisliti implementaciju virtualizacije servera ili desktopa u okruženju bez centralnog sustava za pohranu podataka, gdje posebno do izražaja dolaze tehnologije razvijene s ciljem povećanja iskoristivosti sustava kroz funkcionalnosti deduplikacije i thin provisioninga. Uz napredne funkcionalnosti, kao što je tiering, dolazimo do idealnog rješenja za optimalno korištenje sustava za izradu siguronosne kopije na disk  ili u online arhivu.
Različiti sustavi za pohranu podataka pokrivaju različite potrebe korisnika, od malih i manje zahtjevnih do velikih sustava za heterogena okruženja s kompleksnim funkcionalnostima.
 
Poslovne koristi:
  • Osiguran kontinuitet poslovanja
  • Smanjeni troškovi administracije i održavanja
  • Brza prilagodba novim poslovnim zahtjevima

 

Proizvođači
Hewlett Packard Enterprise
IBM
NetApp
Reference
B.net Hrvatska d.o.o.
Calucem d.o.o.
Državna geodetska uprava
Geodetski zavod Rijeka d.o.o.
Geoprojekt d.d.
Grad Osijek
Harburg Freudenberger Belišće d.o.o.
Hrvatski ured za osiguranje
Impuls Leasing d.o.o.
Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.
Izvor osiguranje d.d.
Jadranska vrata d.d.
Karlovačka pivovara d.d.
Kaufland Hrvatska k.d.
Merkur osiguranje d.d.
Novi list d.d.
Plodine d.d.
Saponia d.d.
Sberbank d.d.
Tokić d.o.o.
...