Integra group - infrastrukturna rješenja

Rješenja za nadzor IT sustava


Kontinuirani nadzor nad IT sustavom, radi pravovremenog otkrivanja potencijalnog problema, jedna je od osnovnih potreba kvalitetnog upravljanja IT sustavom, jer samo sporadičnom kontrolom i reaktivnim radnjama sustav izlažemo neprihvatljivim rizicima. U današnjim kompleksnim sustavima takav nadzor, bez odgovarajućeg alata za praćenje svih elementa, je nemoguć.  
Rješenja za nadzor IT sustava omogućavaju efikasan svakodnevni nadzor svih elemenata IT sustava. Time oslobađaju resurse unutar IT odjela koji se mogu posvetiti projektima unapređenja podrške osnovnoj poslovnoj djelatnosti poduzeća.

Različita rješenja zadovoljavaju različite zahtjeve i potrebe, ovisno o opsegu i kompleksnosti sustava.
 
Pojedina rješenja specijalizirana su za nadzor određenih komponenti sustava, na primjer:
  • Veeam ONE za nadzor virtualizirane okoline,
  • SCOM za nadzor Microsoft servera, aplikacija i mrežne opreme (ali se može proširiti sa Management Packovima i za ostale uređaje i servise),
  • HP SIM i IBM Director prvenstveno za nadzor HP i IBM hardvera.
Proaktivnim aktivnostima, koje takva rješenja za nadzor IT sustava omogućavaju, potencijalni problemi se uočavaju i otklanjaju prije nego što su izazvali zastoj u radu IT sustava, a time i u poslovnim procesima organizacije.
 
Poslovne koristi:
  • Smanjenje učestalosti ispada sustava zbog kvara
  • Brži oporavak u slučaju kvara

 

Proizvođači i proizvodi
Microsoft System Center 2012
HP SIM
IBM Director
Veeam ONE (VMware i Hyper-V okruženja);  Management Pack  za SCOM
Reference
Državna geodetska uprava
Hrvatski ured za osiguranje
Izvor osiguranje d.d.
Merkur osiguranje d.d.
Ministarstvo financija Porezna uprava
Zračna luka Zagreb d.o.o.
...