Integra group - infrastrukturna rješenja

Mrežna infrastruktura


Ispravno dimenzionirana i kvalitetno izvedena mrežna infrastruktura predstavlja okosnicu uspješnog poslovanja svakog poduzeća.  
Ovisno o veličini poduzeća, a posebno o konkretnim poslovnim zahtjevima, za svako poduzeće odabire se optimalno rješenje.
Usluga implementacije mrežne infrastrukture uključuje početno dimenzioniranje sustava sukladno potrebama i zahtjevima, instalaciju opreme te održavanje sustava nakon puštanja u rad. 

Mrežnu infrastrukturu možemo podijeliti na LAN i WLAN (bežične) mreže.

Osim što predstavlja osnovu svake IT infrastrukture, LAN mreže povećavaju poslovnu produktivnost i konkurentnost poduzeća tako što omogućavaju uvođenje novih aplikacija i usluga poput glasa i videa.
Za kritične dijelove sustava potrebna je visokopuzdana LAN i WAN arhitektura koja zadovoljava stroge kriterije prijenosa i sigurnosti.
 
WLAN mreže predstavljaju sve popularnije rješenje za prijenos podatkovnog i glasovnog prometa. Sama implementacija uključuje analizu prostora koju će bežična mreža pokriti (kontrola slobodnih kanala, utvrđivanja radijusa pokrivanja antena i prepreka u komunikaciji), implementaciju i konfiguraciju Access Pointova, implementaciju bežičnih kotrolera za nadzor i kontrolu AP-ova, odvajanje pristupa za interne korisnike i goste i sl.
Mrežna komunikacijska rješenja uključuju preklopnike, usmjerivače, uređaje za bežično povezivanje te proizvode za sigurnost mreže.
 
Poslovne koristi:
  • Pristup aplikacijama i podacima u i izvan ureda

 

Proizvođači
Cisco
Hewlett-Packard Enterprise Networking
Aruba a Hewlett-Packard Enterprise Company 
Fortinet
D-Link
Reference
AZ servisni centar d.o.o.
Calucem d.o.o.
Dexia Kommunalkredit Adriatic d.o.o.
Državna geodetska uprava
Franck d.d.
Generali osiguranje d.d.
Globalna hrana d.o.o.
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Hrvatski ured za osiguranje
Izvor osiguranje d.d.
Jadranska vrata d.d.
Presenta nova d.o.o.
Primorska banka d.d.
Prodis d.o.o.
...