Integra group - infrastrukturna rješenja

Backup


Sigurnosna kopija podataka
Zaštita podataka izradom sigurnosne kopije podataka kritičan je element svakog ICT sustava.
Sigurnosna kopija podataka presudna je za osiguravanje opstanka poduzeća. Trajni gubitak čak i male količine podataka može biti fatalan za poslovanje. Opseg financijske i reputacijske štete koju će poduzeće pretrpjeti ovisi o brzini kojom će se ICT sustav, a time i poslovni procesi, oporaviti nakon katastrofe.
Sigurnosna kopija podataka, očuvanje cjelovitosti podataka i isprobana procedura za povrat podataka od presudne su važnosti u slučajevima kada je potreban oporavak od katastrofe. Bilo da se radi o parcijalnom gubitku manje važnog podatka ili o korupciji velike količne ključnih podataka, koliko uspješno i koliko brzo možemo oporaviti svoje poslovanje ovisi o backupu&restoru podataka.

Kako će sustav za izradu sigurnosne kopije izgledati ovisi o:
  • prihvatljivom gubitku podataka/transakcija  (RPO – Recovery Point Objective)
  • prihvatljivom vremenu bez podataka/produkcije (RTO – Recovery Time Objective)
 
Virtualizacija servera donjela je nove i naprednije opcije izrade sigurnosne kopije i povrata podataka pa za virtualiziranu okolinu postoje i specijalizirana backup i restore rješenja koja koriste sve prednosti virtualizirane okoline s ciljem osiguravanja poslovnog kontinuiteta.
Sastavni dio procesa izrade sigurnosne kopije podataka je i redovita provjera restore procedure koja osigurava cjelovitost backup poslova te potvrđuje jesu li zadane vrijednosti za parametre RPO i RTO ostvarene.
 
Poslovne koristi:
  • Zaštita od gubitka podataka
  • Brža uspostava funkcionalnosti sustava nakon ispada
 
Proizvođači i proizvodi
HPE Data Protection
Microsoft DPM
CA BrightStore
Veeam Backup&Replication
Symantec BackupExec; NetBackup; V-Ray
Reference
Abbott Laboratories d.o.o.
Agroproteinka d.d.
Calucem d.o.o.
Cesting d.o.o.
Državna geodetska uprava
Europlakat d.o.o.
Geoprojekt d.d.
Hrvatski ured za osiguranje
Izvor osiguranje d.d.
L'Oreal Adria d.o.o.
Sberbank d.d.
Tokić d.o.o.
Vodovod Osijek d.o.o.
Zavod za urbanizam i izgradnju d.d.
Zračna luka Zagreb d.o.o.
Werkos d.o.o.
...