Integra group - infrastrukturna rješenja

Izdelava kataloga storitev


Katalog storitev povezuje poslovne procese z IT storitvami in IT storitve s posameznimi komponentami IT sistemov. Tako ustvarjena mapa (katalog storitev) jasno določa, katere IT storitve so potrebne za podporo določenim poslovnim procesom ter kateri elementi so potrebne za izgradnjo ustrezne arhitekture informacijskega sistema.
 
Pomembne značilnosti soritve izdelave kataloga storitev:
  • Boljše razumevanje poslovnih potreb in zahtev ter njihov odnos do IT storitev
  • Možnost dodelitve stroškov za vsako poslovno enoto,
  • Primerjava z drugimi ponudniki storitev,
  • Pozitivne (in bistvene) spremembe v vedenju in uporabi storitev s strani končnih uporabnikov,
  • Povečanje ozaveščenosti o pomembnosti IT storitev.


Poslovne prednosti storitve vključujejo:

  • Zagotavljanje informacijske podpore za potrebe poslovnih procesov
  • Zmanjšanje neučinkovitosti zaradi odvečnih IT storitev in procesov
  • Prerazporeditev sredstev za poslovno kritične IT sisteme
  • Zmanjšanje stroškov IT poslovanja

 

Reference
Allianz Zagreb d.d.
Interkapital d.d.