Integra group - infrastrukturna rješenja

Analiza zrelosti in predlagane izboljšave


Cilj analize zrelosti je odkrivanje težav in pomanjkljivosti v informacijskem sistemu, dodeliti prednost vsakega problema ter nato poiskati najboljšo rešitev, kar predstavlja podlago za učinkovito upravljanje.
Zbiranje informacij se izvaja  preko pogovora z uporabniki, pregleda sistema in dokumentacije ter orodij za avtomatsko zbiranje podatkov.
Z zbiranjem in analiziranjem podatkov opredeljujemo stopnjo optimizacije informacijske infrastrukture in določujemo možne izboljšave.

Storitev analize zrelosti vsebuje tri značilne faze:
  • Določanje začetnih položajev informacijske infrastrukture v IO modelu,
  • Načrtovanje želene ravni zrelosti informacijske infrastrukture potrebne za zagon poslovnih priložnosti,
  • Definiranje ustreznih projektov, ki bodo premostili začetno in želeno stopnjo zrelosti. 
Poslovne prednosti:
  • Načrtovano ter učinkovito upravljanje in razvoj informacijske infrastrukture