Integra group - infrastrukturna rješenja

SharePoint Portal


Upravljanje z dokumenti kot tudi sama komunikacija v podjetju, lahko predstavlja velik organizacijski problem. Nekateri statistični podatki kažejo, da zaposleni preživijo do tretjine delovnega časa med iskanjem podatkov in dokumentov, kar prestavlja težavo pri učinkovitosti in organizaciji dela, s tem pa trpijo poslovni rezultati podjetja.

SharePoint rešitve za upravljanje z dokumenti omogočajo učinkovitejše poslovne procese preko:
 • Shranjevanja in dela z dokumenti po področjih organiziranih skladno s poslovnimi procesi podjetja - projekti, lokacije, organizacijske enote, itd.
 • Opredeljevanja in opisa pravic ter ravni dostopa določenih območji ali celo posameznih dokumentov in informacij,
 • Sledenja sprememb v dokumentih prek njihovih različic in vpogleda v zgodovino sprememb
 • Objave veljavnih dokumentov in komuniciranje objav in sprememb
 • Vzpostavitve avtomatiziranega poteka dela za dokumente in druge vsebine - odobravanje in pregledovanje dokumentov, zbiranje podpisov...
 • Razprav, vprašalnikov, anket, zapisov
 • Enostavnega iskanja vseh območij itd. 
Poslovne prednosti SharePointa so:
 • Upravljanje z dokumenti v skladu s poslovnimi procesi
 • Podpora za skupno in projektno delo
 • Poenostavljanje poslovnih procesov
 • Povečanje produktivnosti
 • Usklajevanje z veljavnimi predpisi o informacijski varnosti in organizaciji dela
   
Proizvajalci
Microsoft SharePoint Portal
Reference
Integra Group d.o.o.