Integra group - infrastrukturna rješenja

Avtomatizacija poslovnih procesov


Upravljanje produktivnosti in stroškov je za današnja podjetja obveza in eden od načinov za doseg tega cilja je avtomatizacija poslovnih procesov.
Najpomembnejši koraki avtomatizacije poslovnih procesov so opredelitev obsega - kje je začetek in konec procesa ter določanje njenega poteka glede na dejavnosti, ki potekajo med začetkom in koncem celotnega postopka. Na ta način je mogoče ugotoviti obstoječe in potencialne zastoje in napake ali pomanjkljivosti v procesu.
Pravilno odkrivanje zastojev in pomanjkljivosti ter avtomatizirani koraki povečujejo učinkovitost delujočega procesa in  zmanjšujejo možnost napak in pomanjkljivosti, hkrati pa tudi zmanjšujejo količino časa za delovanje procesa,  vse to pa vodi k večji produktivnosti.
Storitev avtomatizacije poslovnih procesov vključuje dokumentiranje avtomatiziranega procesa v korakih, fazah, vlogah ter odnosih med posameznimi deli.
Prednost avtomatizacije poslovnih procesov je, da postopek poteka pod nadzorom in je učinkovitost sistema mogoče spremljati in meriti, kot tudi kakršne koli napake ali zastoje, zaradi česar je upravljanje s temi procesi boljše, lažje in hitrejše.
Z boljšim upravljanjem posameznih poslovnih procesov se izboljšujejo tudi rezultati posameznih oddelkov in na koncu celotne organizacije.

Poslovne prednosti:
  • Povečana produktivnost
  • Večja kakovost dela
  • Izboljšano poslovanje
     
Proizvajalci
Microsoft SharePoint Portal
BMC Footprints
Reference
Integra Group d.o.o.