Integra group - infrastrukturna rješenja

Service desk in Help desk storitve

Velik del problemov, ki izhajajo iz nizke učinkovitosti IT oddelkov ter posledično vodijo k nezadovoljstvu končnih uporabnikov s ponujenimi storitvami izhaja iz dejstva, da se veliko časa posveti reševanju napak, kar vse skupaj ne dodaja vrednosti poslovanja podjetja.
Nesistematično sprejemanje zahtev, od katerih nekatere ostanejo nezabeležene, težave s prednostnimi nalogami in reševanju incidentov, ponavljajoči se incidenti ter podobne situacije predstavljajo težave za kakovostno upravljanje informacijskih procesov in storitev, saj le-ti nimajo dovolj časa za preventivne in proaktivne dejavnosti, ki zvišujejo raven razpoložljivosti sistema.
Service desk in Help desk storitve predstavljajo prenos oskrbe (outsourcing) z upravljanjem zahtev končnih uporabnikov informacijskih storitev v skladu z ITIL standardi.
Service desk in Help desk storitve vključujejo:
  
Incident management:
 • Centralizirano sprejemanje incidentov in prijav sprememb končnih uporabnikov (preko telefona, e-pošte, spletnega vmesnika)
 • Prva stopnja podpore
 • Usmerjanje zahtev zunanjim partnerjem
 • Spremljanje življenjskega cikla zahtev in njihovo zapiranje
 • Pošiljanje obvestil in esklalacij v skladu z določenimi postopki
 • Baza znanja za samopomoč
 • Poročanje zahtev končnih uporabnikov (število incidentov, SLA, itd.)
Problem management:
 • Spremljanje povezanih dogodkov z namenom zmanjšanja števila incidentov, povečanja baze znanja za samopomoč in povečanje razpoložljivosti IT osebja

Change management:

 • Upravljanje zahtev za spremembe, s ciljem zmanjšanja tveganja pri izvajanju sprememb

Service Asset and Configuration Management:

 • Evidentiranje in poročanje o premoženju, vključno z različicami sistemov, sestavnimi deli in drugimi lastnostmi, z namenom boljšega načrtovanja in upravljanje premoženja
 • Spremljanje življenjskega cikla premoženja
 • Nadzor nad namestitvijo premoženja

Poslovne prednosti :
 • Povečanje razpoložljivosti informacijskih sistemov
 • Učinkovitejše upravljanje z informacijskimi sredstvi
 • Večja storilnost uporabnikov informacijskih sistemov
 • Vse zgoraj omenjeno brez vlaganja v razvoj lastnih Servis desk i Help desk sistemov ter brez uporabe lastnih informacijskih virov
Reference
Državna geodetska uprava