Integra group - infrastrukturna rješenja

Nadzor informacijskih sistemov


Cilj nadzora informacijskih sistemov je zmanjšanje pogostosti odpovedi informacijskih sistemov, preko aktivnega in proaktivnega zaznavanja dogodkov, ki bi lahko ogrozili operativno delo informacijskih sistemov in njihova pravočasno odstranitev ter s preverjanjem razpoložljivosti storitev informacijskih sistemov za uporabnike.
Storitve nadzora informacijskega sistema so namenjene organizacijam, ki iz kakršnegakoli razloga niso pripravljene vlagati v lastne vire, vendar pa se zavedajo pomembnosti stalnega in strokovnega nadzora.

Prednosti storitev nadzora informacijskih sistemov so:
 • Preverjanje razpoložljivosti virov strežnika,
 • Preverjanje razpoložljivosti omrežne opreme,
 • Preverjanje razpoložljivosti objavljenih storitev,
 • Preverjanje virov za overjanje AD in PKI,
 • Preverjanje delovanja strežnika (CPU / pomnilnik / pogoni / omrežje)
 • Message queues, mail flow, preverjanje konektorja (Exchange)
 • Database health (Exchange in SQL)
 • Diagnostika - health check strojne in programske opreme
 • Druge storitve po potrebe uporabnika
Poslovne prednosti:
 • Prihranek pri stroških za storitev posredovanja
 • Zmanjšanje izgub zaradi manj pogostih izpadov sistema in hitrejša obnovitev v primeru odpovedi sistema, brez vlaganja v lastna sredstva (aplikacije in strokovnjaki).
   
Reference
Državna geodetska uprava