Integra group - infrastrukturna rješenja

Varnostno kopiranje podatkov / Backup


 Zaščita podatkov z izdelavo varnostne kopije je bistven element vsakega IKT sistema.
Varnostno kopiranje podatkov je ključnega pomena za zagotavljanje preživetja podjetja. Trajna izguba celo majhne količine podatkov, je lahko usodna za poslovanje podjetja. Obseg finančne škode in ugleda, ki ga bo podjetje utrpelo, s tem pa tudi poslovni procesi, je odvisna od hitrosti, s katero si lahko IKT sistem opomore po izpadu delovanja.
Varnostno kopiranje podatkov, ohranjanje celovitosti podatkov ter preizkušeni postopki za obnovitev podatkov so ključnega pomena v primerih premagovanja katastrofe. Ne glede na to ali pride do delne izgube manj pomembnih podatkov ali pa izbrisa večje količine pomembnih podatkov, je hitrost in uspešnost s katero lahko obnovimo izgubljene podatke, odvisna od procesa varnostnega kopiranja ter obnovitve podatkov (backup&restore).
Izgled sistema za izdelavo varnostnih kopij je odvisen od:
• sprejemljive izgube podatkov/transakcij (RPO - Recovery Point Objective)
• sprejemljivem času brez podatkov/produkcije  (RTO - Recovery Time Objective)
 
Virtualizacija strežnikov je prinesla nove in bolj napredne funkcije za varnostno kopiranje in obnovitev podatkov, tako da za ohranjanje virtualnih okolij obstajajo specializirane storitve za varnostno kopiranje in obnovitev, ki uporabljajo vse prednosti virtualnega okolja s ciljem zagotavljanja neprekinjenega poslovanja.
Sestavni del procesa za varnostno kopiranje podatkov je tudi redno preverjanje procesa za obnovitev podatkov, ki zagotavlja celovitost varnostnega kopiranja ter potrjuje, ali so privzete vrednosti v skladu z RPO in RTO parametri dosežene.

Poslovne prednosti:
  • Zaščita pred izgubo podatkov
  • Hitrejša vzpostavitev sistema po izpadu delovanja
 
Proizvajalci
HP Data Protector
Microsoft DPM
CA BrightStore
Veeam Backup&Replication
Symantec BackupExec; NetBackup; V-Ray
Reference
Abbott Laboratories d.o.o.
Agroproteinka d.d.
Calucem d.o.o.
Cesting d.o.o.
Državna geodetska uprava
Europlakat d.o.o.
Geoprojekt d.d.
Hrvatski ured za osiguranje
Izvor osiguranje d.d.
L'Oreal Adria d.o.o.
Sberbank d.d.
Tokić d.o.o.
Vodovod Osijek d.o.o.
Zavod za urbanizam i izgradnju d.d.
Zračna luka Zagreb d.o.o.
Werkos d.o.o.
...