Integra group - infrastrukturna rješenja

Rešitve za nadzor informacijskega sistema


Nenehni nadzor informacijskega sistema zaradi odkrivanja morebitnih težav, je ena od osnovnih zahtev kvalitetnega vodenja informacijskega sistema, saj že z občasno kontrolo in hitrimi dejavnostmi sistem izpostavljamo nesprejemljivim tveganjem. V današnjih zapletenih sistemih je tak način nadzora, brez ustreznih orodij za spremljanje vseh elementov, nemogoč.
Rešitve za nadzor informacijskega sistema omogočajo učinkovit dnevni pregled vseh sistemskih elementov. S tem se sprostijo viri znotraj informacijskih oddelkov, ki se tako lahko posvečajo projektom za izboljšanje  podpore osnovnim poslovnim dejavnostim podjetja.
Različne rešitve so primerne za različne zahteve in potrebe, odvisno od obsega in kompleksnosti sistema.

Nekatere specializirane rešitve so namenjene za nadzor specifičnih sistemskih komponent, na primer:
  • Veeam ONE za nadzor virtualnih okolij,
  • SCOM za nadzor Microsoft strežnikov, aplikacij in omrežne opreme (z uporabo Management Pack orodij se lahko razširi na nadzor nad drugimi napravami in storitvami)
  • HP SIM in IBM Director predvsem za nadzor HP in IBM strojne opreme.

S proaktivnimi dejavnostmi, ki jih omogočajo omenjene rešitve, omogočamo spremljanje in odpravljanje možnih težav v informacijskih sistemih, še preden le-te povzročijo okvaro sistema in s tem tudi zastoj v poslovnih procesih podjetja.

Poslovne prednosti:

  • Zmanjšanje pogostosti izpadov sistema zaradi okvar
  • Hitrejša obnovitev po izpadu sistema.
Proizvajalci
Microsoft System Center 2012
HP SIM
IBM Director
Veeam ONE (VMware i Hyper-V okruženja);  Management Pack  za SCOM
Reference
Državna geodetska uprava
Hrvatski ured za osiguranje
Izvor osiguranje d.d.
Merkur osiguranje d.d.
Ministarstvo financija Porezna uprava
Zračna luka Zagreb d.o.o.
...