Integra group - infrastrukturna rješenja

Active Directory


Administriranje računala predstavlja veliki izazov, bilo da se radi o par računala ili o nekoliko desetaka tisuća računala u jednoj mreži.
Praćenje objekata na mreži (korisnici, računala, itd.), pripadajućih prava i zabrana te njihova ažurnost, nije moguća bez dediciranih sustava (alata). Ti sustavi su poznati pod imenom „Imenički servisi“.
 
Najpoznatiji imenički servis je Microsoft Active Directory Domain Services (AD DS).  Ovaj servis je integriran u sklopu Windows server proizvoda i nije ga potrebno posebno licencirati.
Active Directory je baza podataka koja vodi evidenciju o svim „objektima“ u sustavu - korisnicima, računalima, sigurnosnim grupama, servisima, itd. U AD DS-u se na jednom, centralom mjestu definiraju i ažuriraju sva prava koja pojedini objekt ima na mreži.
Radi lakše administracije objekti u AD DS-u grupiraju su u kontejnere, organizacijske jedinice (Organization unit - OU). Na tako grupiranim objektima mogu se masovno primjenjivati grupna pravila (Group policy) pomoću kojih se može definirati na tisuće raznih postavki, kako lokalno na računalu, tako i na mreži.
Poslužitelj na kojem se nalazi baza AD DS-a naziva se domenski kontroler. Da bi se osigurala visoka dostupnost i redudancija obično se na mreži instaliraju dva ili više domenskih kontrolera, koji svaki na sebi imaju kopiju baze Active Directory-a.
Postojanje AD DS-a na mreži preduvjet je za veliki broj drugih servisa (primjerice Microsoft Exchange server).
 
Poslovne koristi:
  • Centralizirano upravljanje korisničkim računima i IT opremom
  • Kontrola i podešavanje korisničkih prava sukladno poslovnoj organizaciji
  • Temelj za implementaciju velikog broja poslovnih aplikacija i rješenja

 

Proizvođači i proizvodi
Microsoft Active Directory Domain Services
Reference
Calucem d.o.o.
Cesting d.o.o.
Državna geodetska uprava
Europlakat d.o.o.
Grad Osijek
Hrvatski ured za osiguranje
Izvor osiguranje d.d.
Merkur osiguranje d.d.
Ministarstvo financija Porezna Uprava
Panturist d.d.
Prodis d.o.o.
Swietelsky d.o.o.
Zračna luka Rijeka d.o.o.
...