Integra group - infrastrukturna rješenja

Osobna iskaznica


Tvrtka: INTEGRA GROUP poduzeće za informatiku, promet roba i usluga, d.o.o.
Sjedište:
Sud upisa:
OIB:
Banke:
 
Zagreb, Ede Murtića 4
Trgovački sud u Zagrebu MBS: 080006086
74242216047
Hrvatska poštanska banka d.d.; Zagreb; HR30 2503 0071 1000 1352 3
Imex banka d.d.; Split; HR71 2492 0081 1000 0281 3
Zagrebačka banka d.d.; Zagreb; HR97 2360 0001 1018 0193 3
OTP banka d.d.; Zagreb: HR61 2407 0001 1006 4903 1
Erste&Steiermärkische Bank d.d.   HR60 2402 0061 1010 3489 0
Temeljni kapital:
Član uprave:
Godina osnutka:
Poslovne jedinice:
400.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Mate Ćavarović, direktor
1990.
Zagreb, Osijek, Rijeka, Split


View Integra Group d.o.o. in a larger map