Integra group - infrastrukturna rješenja

Dan integracije Split

12. Dan integracije Split održat će se 22. listopada u Hotelu Atrium, u dvorani Peristil prema rasporedu:
 9.00  9.30 Registracija sudionika uz jutarnju kavu

 9.30 10.15 Softverski definirani data centri - I. dio

10.15 10.30 Pauza

10.30 11.15 Softverski definirani data centri - II.dio

11.15 11.30 Pauza

11.30 12.30 Nadzor, upravljanje i automatizacija IT sustava

12.30 12.45 Pauza

12.45 13.45 Virtualizacija desktopa i aplikacija

13.50            Ručak

Registrirajte svoje sudjelovanje